3 Inleiding Waarheid Media

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Inleiding rubriek 3 :

Vertelt de media u wat u zou 'moeten' weten ?

Is het nieuws waar (heid) ?

De journalistiek is er in de eerste plaats om de burgers te informeren over het beleid van de overheid. Dit is cruciaal voor een goede democratie. De burgers/kiezers moeten weten wie wat beslist en waarom. Op basis daarvan kan bij de volgende verkiezingen een juiste keuze gemaakt worden, een keuze die past bij de wensen van die betreffende kiezer.


Maar krijgt u alle (benodigde) informatie ? En de informatie die u krijgt, klopt die ? Is de onderbouwing daarvan zodanig dat u niet hoeft te twijfelen ? Hoe onafhankelijk zijn de media ?


In hoeverre is 'het (echte) nieuws' waar(heid) ?

Nieuws wil zeggen dat het nieuwe informatie is. Maar dat zegt nog niet dat het waar(heid) is. Het feit dat er volgens de gevestigde media 'nepnieuws' is wil niet zeggen dat 'het echte nieuws' dat zij brengen waar(heid) is.  Gelooft u alles wat de NOS, de Telegraaf, de Volkskrant, ea u melden ? In veel gevallen is het nieuws  niet of nauwelijks onderbouwd Dit geldt ook voor het nieuws over het nepnieuws overigens. Denk aan de vermeende dood van IS-topman Baghdadi (LINK). En dan wordt het een kwestie van geloven. Onlangs zei de minister De Jong dat er een deelname van 60% nodig was om de app tegen het Corona Virus een succes te laten worden. Bij één vandaag bleek 62% van het panel bereid te zijn om mee te doen. Goh, dat komt mooi uit ? Wie zitten er eigenlijk in het panel ? Is er wel een panel ? 't Kan zomaar zijn dat u gemanipuleerd wordt en de app langzaam ingemasseerd wordt. De media zijn dus i.p.v. een waarnemer/controleur een meespelende partij geworden. Een ondermijning van de democtratie.


Media zijn bedrijven

Inmiddels is de media een soort bedrijfstak geworden. Met 'inhoud' (spectaculair nieuws en pakkende titels) probeert ze zoveel mogelijk kijkers/lezers aan te trekken, zodat ze via advertenties inkomsten kunnen genereren. Aan een video over een meest verschrikkelijke gebeurtenis kan de meest vrolijken advertentie vooraf gaan. Vaak valt een verhaal ook tegen, je verwacht vaak meer na het lezen van een overtuigende titel. En niet altijd strookt de titel met het verhaal.


Tijd om de eigenlijke taak weer op te vatten ? De kritische blik op de overheden zijn en daarover berichten aan de burgers, zodat die bij verkiezingen de juiste keuze kunnen maken.

Selectief

Er gebeurt zoveel meer dan de media melden, dus om te beginnen kunnen we stellen dat de media selectief zijn. Ze moeten een keuze maken uit alle dingen die ze kunnen melden. Daarom is het ook opvallend dat ze allemaal over hetzelfde berichten; zou er niet meer in de wereld gebeuren of vinden alle media dezelfde gebeurtenissen interessant ? Of is er een instantie die aangeeft welke onderwerpen de media moeten behandelen ? Soms lijkt het er verdomd veel op.


En nu het Corona Virus zich verspreidt lijken de oorlogen in Syrie en Jemen niet meer te bestaan. En dat is natuurlijk geenszins het geval. Alle ogen en alle aandacht worden naar het ene getrokken , de rest verliezen we uit 't oog. Soms gebeurt dit ook bewust, even de aandacht afleiden.


Waarheid ?

Daarnaast is het (soms) de vraag of het eigenlijk wel allemaal waar is wat de media melden. En dan heb ik 't niet over de 'alternatieve media' , maar over media. Alle media dus; gevestigd, alternatief, etc.


Zo meldde allereerst de Amerikaanse media dat de leider van IS gedood zou zijn, of zichzelf gedood zou hebben. Dit werd dan later bevestigd door Trump. Echter werd door geen enkele media in Nederland gemeld dat de Russen geen activiteit hadden waargenomen op de plek waar dit zou hebben plaatsgevonden. Op basis hiervan denken de Russen dat het verhaal verzonnen is. Nepnieuws dus in de hedendaagse termen. Waar is die factchecker van Nu.nl als je 'm nodig hebt ? (vragen aan NU.nl worden niet beantwoord).


Als u iets ziet op het nieuws, denkt u dan meteen dat het waar(heid) is ?  Wat heeft u nodig om aan te nemen dat wat de media u melden ook waar(heid) is ?


Kijk 'ns naar deze filmpjes :

Link 1 (2014, dus de techniek is alweer veel en veel verder)

Link 2


Alles kan in elkaar geknutseld worden. Filmpjes, foto's, etc. Verhalen kunnen verzonnen zijn. Media hebben inhoud nodig om u aan zich te kunnen binden. Hoe sensationeler, hoe beter. Dat gaat u weer een filmpje kijken voorafgegaan door reclame. En dat is kassa voor het medium.


Tevens worden door overheiden maatregelen genomen als gevolg van 'gebeurtenissen'. Worden gebeurtenissen gecreëerd om bepaalde maatregelen te kunnen nemen ?


Naar Inhoud Rubriek 3


www.waarheidvooruwgeld.nl