Inhoud 2 Waarheid (overheid)

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Inhoud rubriek 2 :

Waarheid (overheid)

Is de overheid open en eerlijk naar de baas van het land, het volk ? Hoe kun je de juiste vertegenwoordigers kiezen als je niet precies weet wat ze doen en waarom ?

Bij deze kun je dus stellen dat 'staatsgeheimen' geen plaats kunnen hebben in een democratie.

Zie ook : Inleiding Rubriek 2

Nu.nl


Duizenden bommen op Irak ; op wat en/of op wie worden deze bommen gegooid ? Komen deze bommen allemaal goed terecht ? Wat kost dit de Nederlandse burgers en worden zij hier wijzer van ?

Eigen artikel ,

In de maak ; in afwachting van antwoorden rijksoverheid.

www.waarheidvooruwgeld.nl