Goede Doelen

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Goede Doelen

Gezien de grondrechten van mensen / kinderen is het vreemd dat bepaalde Goede Doelen nodig zijn. Waarom nemen de overheden hun verantwoordelijkheden niet en houden ze zich aan de Grondrechten en verdragen om de mensen van dienst te zijn ?

www.waarheidvooruwgeld.nl