Wie is vervuiler

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Zijn de bedrijven wel de grootste vervuilers ?

Zo ja, waarom wordt dat toegestaan ?

W i e  i s  d e  g r o o t s t e  v e r v u i l e r  ?

Als de overheid die vervuiling toestaat, is zij dan niet de allergrootste vervuiler ?


En hoe zit 't met al die mensen die hun troep (flesjes, verpakkingen, peuken, etc) achteloos neergooien ?

In het nieuws : "Coca-Cola, PepsiCo en Nestle zijn de grootste plasticvervuilers".


Dit lijkt me allereerst geen juiste titel. Je kunt natuurlijk wel zeggen dat de verpakkingen van hun produkten het meest in het zwerfvuil worden gevonden. Maar is dat de schuld van deze bedrijven ? Ze mogen toch hun produkten in plastic verpakken ? Van die overheid die wij met z'n allen kiezen ?


Dus zijn 'wij' dan niet de grootste vervuilers ? We kiezen de overheid die zaken toestaat die schade toebrengen aan het milieu, de aarde, onszelf, etc. Hierbij houden zij zich niet aan de zorgplicht die zij hebben.


'Wij' zijn ook degenen die de produkten kopen in die plastic verpakkingen en vervolgens gooien 'wij' het ook nog eens achteloos ergens neer.


Tijd om het probleem bij de wortel aan te pakken:

  • Tijd om de overheid aan haar zorgplicht te houden;
  • Tijd om anders te consumeren en anders met afval om te gaan.
www.waarheidvooruwgeld.nl