Waarom de vervuilende auto's nog niet de stad uit zijn

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Eigenlijk is het 't beste als u deze link even bekijkt over de electrische auto aan het einde van de 19e, begin 20e eeuw.


We kunnen dus wel stellen dat we met z'n allen allang electrisch hadden kunnen rijden. Het doorontwikkelen van die auto's uit die tijd had vast een prima vervoersmiddel voor deze tijd kunnen zijn. Maar dat gebeurde toch niet. Wat zou de ontwikkeling tegen hebben gewerkt ? Had het rijden op fossiele brandstoffen zoveel voordelen ? Uit het artikel begrijp ik juist dat het electrisch rijden (ook) veel voordelen had. Stil, schoon, (best) snel.

De ziekmakende stad (dankzij ziekmakende politici)

Waarom de luchtvervuilende auto's nog steeds niet de stad uit zijn


www.waarheidvooruwgeld.nl