Electrische Mercedes beetje laat

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Met de onthullingen van nieuwe electrische auto's zou je zeggen dat we met iets nieuws van doen hebben. Zie hier artikel over presentatie Mercedes. Echter, niets is minder waar. De electrische auto was er al voor de auto met verbrandingsmotor.


Lees dit artikel op ANWB.nl


Dus de vraag is waarom ze nu pas met electrische auto's komen aanzetten. Waarom niet vanaf eind 19e eeuw de electrische auto doorontwikkeld ? Hoe zou het wagenpark er dan nu uitgezien hebben ? Hoeveel minder luchtvervuiling, milieuvervuiling, klimaatverandering, ziekten als kanker en hart- en vaatziekten, … ?


Wie hebben er baat bij gehad ?


Eerste volledige electische auto van Mercedes

Niet wat aan de late kant ?


www.waarheidvooruwgeld.nl