Auto's

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Waarom nog steeds die vervuilende auto's ?

Wordt de beschikbare techniek in de lade gelegd voor later ?

"Er komt meer fijnstof af van de banden van een Tesla dan uit de uitlaat van een nieuwste generatie dieselauto."www.waarheidvooruwgeld.nl