Milieu en Klimaat

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Inhoud

Milieu & Klimaat

Milieu gaat om de troep op land, in de lucht in het water

Klimaat draait (politiek gezien) veelal om CO2Terwijl de nadruk op klimaat is komen te liggen is de vervuiling van land, water en lucht datgene wat ons kapot maakt.

Binnenkort online
www.waarheidvooruwgeld.nl