Handhaving

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

WETGEVING & HANDHAVING

Dienstbaar aan de grote bedrijven ?www.waarheidvooruwgeld.nl