Gezondheid Algemeen

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Gezondheid Algemeen

Voor veel bedrijven is genezen veel beter dan voorkomen

en aangezien de overheid dienstbaar is aan de grote bedrijven


www.waarheidvooruwgeld.nl