Gezondheid

G e z o n d h e i d

DE VOLKSGEZONDHEID OP NUMMER 1 ?

Waarom worden zoveel dingen die zorgen voor onveiligheid en gezondheidsschade toegelaten en toegestaan door de overheid ?

Waarom worden zoveel dingen die zorgen voor onveiligheid en gezondheidsschade toegelaten en toegestaan door de overheid ?

 • Omdat het in het voordeel is van (grote) bedrijven/organisaties ?
 • Omdat ze de gezondheid van de burgers willen schaden ?
  - Goed voor pharmaceutische industrie
  - Ongezonde mensen bereiken hun potentieel niet en bieden minder weerstand aan heersende elite
 • Beide ?

Rubrieken : 

 • Luchtkwaliteit / Roken ; waarom nog zo'n slechte lucht ?
 • Voeding ; waarom nog zoveel ongezonde dingen (goedkoop) ? Wel goede koop ?
 • Lawaai ; waarom nog zoveel herrie ?
 • Straling ; wat doet straling met ons ?
 • Medicatie ; veel bijwerkingen, veel problemen. Geen alternatieven ?
 • Vaccinatie ; Nodig ? Veilig ? Effectief ?