Inhoud 1 Doet overheid wat ze hoort te doen

Wat als nu de overheid de oorzaak is van veel problemen ?

www.WAARheid voor uw geld.nl

Niet de burger, maar multinational wordt in eerste instantie gediend.

Inhoud rubriek 1  -  Voor toelichting : Inleiding Rubriek 1

Doet de overheid wat ze hoort te doen ?

(Ook de overheid heeft plichten !) • Militaire missies :
  - Nodig ? Wat zijn de kosten ? Wat zijn de doelen ? Wat zijn de resultaten ? Waar gaat het geld naartoe ?


 • Goede doelen :
  - Onnodig als de overheden hun plichten t.a.v. verdragen en grondwetten uitvoeren
  .

 • Handhaving (door politie , BOA's en handhavers) :
  - Gebeurt dit wel om de burgers te dienen ? Of worden de grote bedrijven gediend ?

 • klimaat :
  - Is CO2 (tegenwoordig aangeduid met 'vervuiling') wel 't probleem ? Zo ja, is de economie dan belangrijker dan de aarde / ons leven ? Zo nee, wie worden er beter van ? En hoe noemen we de echte vervuiling dan in het vervolg ?

 • milieu :
  - Waarom mag er zoveel troep worden uitgestoten, geloosd, geproduceerd en verkocht als het milieu zo belangrijk is ? Of gaat 't ook hier om geld (voor die partijen die al zoveel hebben) ?

 • Openbaar vervoer :
  - Gericht op service of gericht op winst ?


 • Wetgeving :
  - Mogen (nieuwe) wetten de grondrechten van de burgers ondermijnen ? Zie ook 'Goede Doelen'.


www.waarheidvooruwgeld.nl