Inhoud 1 Doet overheid wat ze hoort te doen

Inhoud rubriek 1  -  Voor toelichting : Inleiding Rubriek 1

Doet de overheid wat ze hoort te doen ?

(Ook de overheid heeft plichten !)


 • Onderwijs :
  - Zo belangrijk. Waarom toch zo vaak problemen ?
  - Leren de kinderen de juiste dingen en vaardigheden ? Wie bepaalt wat goed is ?

 • Verkeer(sveiligheid) :
  - De lobby (met name Bovag en RAI) regeert ?


 • Militaire missies :
  - Nodig ? Wat zijn de kosten ? Wat zijn de doelen ? Wat zijn de resultaten ? Waar gaat het geld naartoe ?


 • Goede doelen :
  - Onnodig als de overheden hun plichten t.a.v. verdragen en grondwetten uitvoeren
  .

 • Handhaving (door politie , BOA's en handhavers) :
  - Gebeurt dit wel om de burgers te dienen ? Of worden de grote bedrijven gediend ? Wel handhaven op niet werkende mondkapjes , helmloze mensen op kankerverwekkende snorscooters laten rijden ?
  - Heeft lobby invloed op waarop gehandhaafd wordt ?

 • klimaat :
  - Is CO2 (tegenwoordig aangeduid met 'vervuiling') wel 't probleem ? Zo ja, is de economie dan belangrijker dan de aarde / ons leven ? Zo nee, wie worden er beter van ? En hoe noemen we de echte vervuiling dan in het vervolg ?
  - Hoe verklaren we de tientallen miljarden die naar biomassa-verbranding gaan (kappen bossen en extreem schadelijke uitstoot) ?
  - Dus we hebben VN-bijeenkomsten over het klimaat waarbij mensen van over de hele wereld met het vliegtuig naartoe gaan ?!

 • milieu :
  - Waarom mag er zoveel troep worden uitgestoten, geloosd, geproduceerd en verkocht als het milieu zo belangrijk is ? Of gaat 't ook hier om geld (voor die partijen die al zoveel hebben) ?

 • Openbaar vervoer :
  - Gericht op service of gericht op winst ?


 • Wetgeving :
  - Mogen (nieuwe) wetten de (grond)rechten van de burgers ondermijnen ? Zie ook 'Goede Doelen'.
  - Wat als veel van de mensen in de Eerste- en Tweede Kamer nauwe banden hebben met de industrie ? Kunnen we er dan op vertrouwen dat de belangen van de burgers op de eerste plaats staan ?